dimarts, 2 de novembre de 2010

Què és la PDi?


La PDi és una Pissarra Digital Interactiva, que d’aquí surten les sigles. Consisteix en un ordinador connectat a un videoprojector, que ens mostra la senyal d'aquest, sobre una superfície lisa i rígida, sensible al tacte, des de on es pot controlar l'ordinador, fer anotacions sobre qualsevol imatge projectada, així com també poder guardar-les, imprimir-les, enviar-les per correu electrònic i exportar-los a diferents formats. Arribem a la conclusió que la funció de la pissarra és controlar l'ordinador a través de la superfície amb un bolígraf, el dit (en segons quins casos) u altres dispositius (per exemple, el propi ratolí).

Així doncs la pissarra digital és considerada per molts com el futur en els mitjans de projecció col·lectius. Gràcies a aquesta qualsevol usuari és capaç de crear tot tipus de contingut digital seguint la metàfora de la pissarra, clarions i esborrador, però, amb totes les bondats d'un ordinador. La pissarra digital i la pissarra digital interactiva (PDI) són sistemes tecnològics que consisteixen en un ordinador multimèdia, generalment connectat a Internet, i un videoprojector que projecta sobre una pantalla o paret allò que veiem en l'ordinador.

A través del Viquipèdia hem trobat tot això, a més d'altres informacions molt interessants per poder conèixer millor la PDi.
Quina és la diferència entre una PDI i una PD ?
Com que el software d’anotacions (tinta digital) i altres funcionalitats de les PDI (cortines i enfocaments, captura d’imatges...) resulten de lliure ús (en alguns casos), i es poden usar també amb les PD … La diferència està en la interacció : una PDI és una PD amb la que es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció.
La PDI aporta la interactivitat i la disponibilitat d’infinits recursos de les TIC amb els avantatges de la pissarra tradicional (anotacions directes i immediates).
- Manipular elements gràfics i multimèdia (moure, amagar, modificar), facilita l’explicació de conceptes i la realització d’exercicis .
- Les classes resulten més dinàmiques i motivadores al sortir professor i alumnes a interactuar directament amb el punter: immediatesa, més autonomia i creativitat... que al treballar des de l’ordinador amb ratolí.
Quin és el seu impacte a l’aula?
Els estudiants estan més atents i motivats ; comprenen millor els continguts; participen més : presentació de treballs, debats, exercicis col·lectius... Classes més actives i audiovisuals ; és més fàcil renovar metodologies i tractar la diversitat. Integra l’ ús de les TIC a les activitats de l’aula : buscar informació, realitzar presentar treballs... I pels professorat : és fàcil d’usar, no dona problemes , entusiasma i augmenta l’ autoestima professional.
Activitats amb la PDI i desenvolupament de competències bàsiques
Comunicació lingüística. Llegir i escriure, exposició oral, explicar, descriure, expressar les idees, adaptar la comunicació al context, escoltar, diàleg i debat, argumentar, considerar altres punto de vista…
Tractament de la informació i món digital. Usar Internet per adquirir coneixements i resoldre problemes: Buscar, seleccionar, valorar (reflexió i crítica), recopilar, organitzar, relacionar i processar informació amb TIC.
Usar els codis expressius dels nous llenguatges (multimèdia, hipertext...): presentacions, simulacions, mons virtuals, gràfics 3D...
Ús de les noves possibilitats comunicatives: publicació i missatges per Internet i mòbils, videoconferència, xarxes socials, activitats amb respecte a les normes i responsabilitat: gestions, estudis, treball en grup. Aprendre a aprendre de manera autònoma, analitzar, sintetitzar, plantejar-se preguntes i diferents respostes, aprendre dels altres… Autonomia e iniciativa personal. Autoconeixement, identificar objectius, canalitzar emocions, tenacitat, aprendre del errors, avaluar risc Cultural/artística, social/ciutadana, matemàtica, món físic...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada