diumenge, 7 de novembre del 2010

"Un món genial"


La Generalitat de Catalunya, va presentar fa uns mesos una pàgina web infantil, amb jocs educatius per el àmbit d'educació Infantil.
En aquesta pàgina poden jugar els nens a través de la PDi, o amb els seus ordinadors de casa.

En ell podem trobar diferents tipus de jocs, ja siguin sobre cultura, com temes que fan a classe com les matemàtiques. A més tenen un apartat de diversió, informar-se sobre coses que podem fer per viatjar, o biblioteques disponibles a Barcelona.

dimarts, 2 de novembre del 2010

Què és la PDi?


La PDi és una Pissarra Digital Interactiva, que d’aquí surten les sigles. Consisteix en un ordinador connectat a un videoprojector, que ens mostra la senyal d'aquest, sobre una superfície lisa i rígida, sensible al tacte, des de on es pot controlar l'ordinador, fer anotacions sobre qualsevol imatge projectada, així com també poder guardar-les, imprimir-les, enviar-les per correu electrònic i exportar-los a diferents formats. Arribem a la conclusió que la funció de la pissarra és controlar l'ordinador a través de la superfície amb un bolígraf, el dit (en segons quins casos) u altres dispositius (per exemple, el propi ratolí).

Així doncs la pissarra digital és considerada per molts com el futur en els mitjans de projecció col·lectius. Gràcies a aquesta qualsevol usuari és capaç de crear tot tipus de contingut digital seguint la metàfora de la pissarra, clarions i esborrador, però, amb totes les bondats d'un ordinador. La pissarra digital i la pissarra digital interactiva (PDI) són sistemes tecnològics que consisteixen en un ordinador multimèdia, generalment connectat a Internet, i un videoprojector que projecta sobre una pantalla o paret allò que veiem en l'ordinador.

A través del Viquipèdia hem trobat tot això, a més d'altres informacions molt interessants per poder conèixer millor la PDi.
Quina és la diferència entre una PDI i una PD ?
Com que el software d’anotacions (tinta digital) i altres funcionalitats de les PDI (cortines i enfocaments, captura d’imatges...) resulten de lliure ús (en alguns casos), i es poden usar també amb les PD … La diferència està en la interacció : una PDI és una PD amb la que es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció.
La PDI aporta la interactivitat i la disponibilitat d’infinits recursos de les TIC amb els avantatges de la pissarra tradicional (anotacions directes i immediates).
- Manipular elements gràfics i multimèdia (moure, amagar, modificar), facilita l’explicació de conceptes i la realització d’exercicis .
- Les classes resulten més dinàmiques i motivadores al sortir professor i alumnes a interactuar directament amb el punter: immediatesa, més autonomia i creativitat... que al treballar des de l’ordinador amb ratolí.
Quin és el seu impacte a l’aula?
Els estudiants estan més atents i motivats ; comprenen millor els continguts; participen més : presentació de treballs, debats, exercicis col·lectius... Classes més actives i audiovisuals ; és més fàcil renovar metodologies i tractar la diversitat. Integra l’ ús de les TIC a les activitats de l’aula : buscar informació, realitzar presentar treballs... I pels professorat : és fàcil d’usar, no dona problemes , entusiasma i augmenta l’ autoestima professional.
Activitats amb la PDI i desenvolupament de competències bàsiques
Comunicació lingüística. Llegir i escriure, exposició oral, explicar, descriure, expressar les idees, adaptar la comunicació al context, escoltar, diàleg i debat, argumentar, considerar altres punto de vista…
Tractament de la informació i món digital. Usar Internet per adquirir coneixements i resoldre problemes: Buscar, seleccionar, valorar (reflexió i crítica), recopilar, organitzar, relacionar i processar informació amb TIC.
Usar els codis expressius dels nous llenguatges (multimèdia, hipertext...): presentacions, simulacions, mons virtuals, gràfics 3D...
Ús de les noves possibilitats comunicatives: publicació i missatges per Internet i mòbils, videoconferència, xarxes socials, activitats amb respecte a les normes i responsabilitat: gestions, estudis, treball en grup. Aprendre a aprendre de manera autònoma, analitzar, sintetitzar, plantejar-se preguntes i diferents respostes, aprendre dels altres… Autonomia e iniciativa personal. Autoconeixement, identificar objectius, canalitzar emocions, tenacitat, aprendre del errors, avaluar risc Cultural/artística, social/ciutadana, matemàtica, món físic...