dimecres, 15 de desembre del 2010

Explicació Final del Blog

Com a conclusió de tot el contingut del nostre blog, em fet una petita explicació, un Cmaps i un Windows Movie Maker.

En aquest Cmpastools, trobareu l'ordre de tot el que podem llegir en aquesta entrada:Què és la PDI? La PDI és la Pissarra Digital Interactiva que ens permet que els nens treballin tocant directament la pantalla amb els dits i les mans, i que puguin fer exercicis tots junts de relacionar... Entre altres coses. Les PDI necessiten tres aparells per poder funcionar:
- L'ordinador.
- El projector.
- La pantalla blanca interactiva.

Tecnologies: Per realitzar la interacció entre els sensors i la superfície de la pantalla de la PDI, existeixen diferents tipus:
- Electromàgnetica: la detecció del camp electromagnètic emès pel punter localitza el punt assenyalat.
- Ultrasons - Infraroja: en entrar en contacte amb la superfície el marcador emet una imatge infraroja, també emet a un receptor una senyal supersònica. El receptor a distància tradueix el punt infraroig a coordenades cartesianes que situen el punter del ratolí.
- Resistiva: la pantalla exterior és deformable al tacte i a la pressió, es produeix una variació de la resistència que fa localitzar el punt assenyalat.


Activitats: Jclic --> Les estacions

Experiència:
La nostra experienència en la recerca d'informació sobre la PDI, a sigut molt interessant perquè fins i tot, després de veure videos relacionats amb aquestes a les escoles, hem arrivat a la conclusió de que l'educació està fent un canvi en el sentit d'integrar les noves tecnologíes en aquesta i aconseguir que el nen s'interessi més per el què la professora els hi ensenya.

Aquesta entrada es creada per totes les components del grup.

Les PDI i la motivació

Un dels avantatges que té utilitzar les PDI a les classes és que el mestre pot observar com, el primer cop que la fem servir, la motivació dels alumnes augmenta considerablement,perquè és una novetat i aporta a les classes dinamisme i interactivitat a l’explicació dels exercicis i la realització d’aquests.

La motivació és més gran en cicles de secundària i batxillerat, mentre que als nens de primària la motivació és menor, els més petits s’acostumaran més ràpidament a aquesta nova manera d’ensenyar i en poc temps ja estaran familiaritzats amb les PDI. Ja no ho consideraran com una innovació.

Els alumnes, al estar més motivats, estaran molts més disposats a aprendre i romandran més atents a allò que el mestre explica, cosa que augmentarà la cooperació i col•laboració a classe.

Quin és l’inconvenient? Aquesta motivació no durarà sempre. A llarg termini, quan implantem les PDI a totes les escoles tots ja estaran acostumats i la motivació anirà decreixent a poc a poc. Tot i així, una pissarra digital SEMPRE motivarà més que una pissarra de color verd juntament amb un guix.

Com a conclusió crec que el que s’hauria de fer després d’aprofundir en utilitzar perfectament una PDI, és aprendre a innovar en les classes. Tot i que per al professorat requereix un esforç també, perquè la majoria d’ells no estan acostumats. Val la pena posar-se les piles en aquest tema perquè hem de fer el necessari per a motivar als nostres alumnes, i aquest és un bon mètode. Moltes vegades, encara que la culpa no és nostra, tenim a la mà moltes eines per solucionar-ho.

dissabte, 11 de desembre del 2010

Com funciona la PDI

La PDI necessites tres aparells per a funcionar que són : l'ordinador, el projector i la pantalla blanca interectiva.


El primer pas per poder utilitzar-la és engegar l'ordinador, després el projector i finalment ja podem agafar els diferents "retoladors" que acompanyen la pissarra blanca interectiva i dibuixar, escriure o bé amb el dit transportar coses de un lloc a l'altre de la pantalla (com si fos el ratolí).

On podem trobar activitats?

En aquesta web que adjuntem, hi podem trobar diferents activitats per a fer amb la PDI, tant per infantil com primària. A part totes les activitats estan organitzades per assignatures, per això pensem que és una web interessant per a mestres que tenen a l'aula la PDI.

La web és: http://sites.google.com/site/recursospissarra/Entrada feta per totes les components del grup.

divendres, 10 de desembre del 2010

ANIMALS DEL MAR

És una activitat de PDI, creada amb el programari Notebook. Són activitats per conèixer l'entorn marí, els animals que hi habiten i les diferències que hi ha entre els diversos animals marins: mamífers, peixos, crustacis,etc. Treballades amb la PDI per a Educació Infantil i Cicle Inicial.


Aquesta acitivitat, les primeres pàgines introdueix el tema sobre el mar per a que els nens vagin aprenen i poc a poc anar introduint els diversos animals que habiten, utilitzant la PDI per veure per exemple les diferents parts del pop.

dimarts, 7 de desembre del 2010

Institut municipal d'esports

En aquesta web podem trobar un exercicis per fer amb la PDI, per treballar els valors amb diferents jocs. És una web de l'institut municipal d'esports, amb la col·laboració de l'ajuntament de Sevilla.


Podem treballar la superació, la solidaritat, la cooperació, la responsabilitat i el respecte. Cada imatge és un joc diferent. El respecte per exemple és un joc que consisteix en agafar les coses bones i xutar els insults. La cooperació és fer figures amb nens i nenes que van caient en una posició i tu els vas col·locant per què s'aguantin els una als altres.L'únic inconvenient d'aquesta web és que està en castellà i no hi ha la possibilitat de passar-la al català, per tant s'ha d'ajudar molt als nens a llegir i a part no treballes d'idioma que t'interessa treballar.

CHISPAS TIC Y EDUCACIÓN. Blog Pere Marquès